Prefabrik Yapılar

Kolon

Kolonlar ihtiyaca göre, istenilen yükseklikte imal edilir. Duruma göre çok katlı veya tek katlı olabilen kolonlarda statik hesap sonucuna göre en uygun kesit seçilir.

Çatı Makası

Yüksek açıklığı geçmeye yarayan ve çatı eğimini veren yatay taşıyıcı elemanlardır.

Sundurma Kirişi

Sundurma kirişi, yüksek kolonlu yapıların yanlarına yapılmak istenen daha az yükseklikteki ilavelerde istenilen ölçüye göre yapılabilir.

Oluk Krişi

Makaslara dik yönde, taşıyıcı görevinin yanında su drenaj görevini de yerine getiren kirişlerdir.

Aşık Kirişi

Çatı kaplamasını taşıyan, makaslara dik yöndeki yatay elemanlardır.

Fener Kirişi

“U” fener kirişi imalat ve sanayi yapılarında binaya havalandırma ve aydınlatma katmak amacıyla tasarlanmış bir üründür.

Vinç Kirişi

Kreyn kiriş elemanı üzerindeki vinç kapasitesine göre statik hesabı yapılarak imal edilir. Boyu yapının durumuna göre uzar veya kısalır.

Döşeme paneli

Prefabrik döşeme kirişleri asmolen döşeme teşkilinde kullanılan prefabrik elemanlardır.

Döşeme Kirişi

Döşeme kirişi ihtiyaca cevap verebilecek şekilde 10 m açıklığa kadar yapılabilir. Kesitler statik hesaplarına uygun olarak yapılır.

Duvar Paneli

Prefabrik olarak fabrikada üretilen cephe elemanları her türlü binaya monte mümkündür.

Prefabrik Depo

Gelişen sanayi ve makineleşme ile birlikte üretilen ürünlerin depolanacağı yeni tesisler için ideal çözüm olan prefabrik depolar endüstriyel boyutta depolama kapasiteleri sunmaktadır.

Prefabrik Izgara

Izgara: Projenin durumuna göre eni ve boyu değişik şekillerde imal edilebilir.

Deprem Kirişi

Düşey yüklenmelere karşı çalışmayıp çekmeye çalışan ve elemanları konstürüktif olarak bağlayan betonarme kiriş. Bağ kirişi uzun nervürlü döşemelerde ve temellerde olur.

Saçak Kirişi

Çatı yüzey yükünü merteklerden alarak taşıyan kirişlerdir. Saçak üzerine oturana damlalık aşığı, saçakla mahya arasında olana orta aşık, mahyadakine ise mahya aşığı ismi verilir.

Filigran Döşeme

Prekast Filigran döşeme tüm yapılarda yük taşıyıcı olarak kullanılabilir. Döşeme yükleri ve açıklığa bağlı olarak istenilen ebatta taşıma yüküne göre tasarlanıp üretilmektedir.

Arakat Kirişi

Arakat Kirişi

Prefabrike yapıda, arakat talep edilmesi halinde arakat döşemelerini taşıyan kat kirişlerinin tasarım, imalat, nakliye ve montajı gerçekleştirilir.

Çevre Duvarı

Çok sayıda malzeme aynı anda üretilebildiğinden, komplike şekil ve tasarımların ekonomik olarak uygulanmasına olanak sağlar.

Bariyer Duvarı

Beton Güvenlik Duvarı; Kamu kurum ve kuruluşları, özel firmalar, lojmanlar vb. toplum yararına bulunan kapalı alanların güvenlik anlamında dışına çevrilmesi mümkün olan donatılı beton bloklardır.

New Jersey Duvarı

Beton bariyer New Jersey adı ile de bilinmektedir. Kara yolu ulaşımında beton bariyere araçların çarpması durumunda oluşacak hasarı azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır.