ETE BETON İNCELEMELİ PATENT

ETE BETON İNCELEMELİ PATENT

ETE PREFABRİK

İncelemeli sistemde araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir. ETE İNCELEMELİ PATENT

ETE BETON TS 821 EN 1916

ETE TS 821 EN 1916

ETE PREFABRİK

Bu standart, genel olarak temel kullanımlı, yağmur ve sularını genel olarak toprak altı boru hattında ayrıntılı olarak veya hafif basınç altında basınç altında olan, genel olarak bir şekilde birleştirilmiş (birim montajlı veya ayrı ayrı genel olarak gösterilen contalar) ve bir teslimattan tamamından kesitli Ayrıca, yumurtasız kesitli H 1750'yi, yumurtasız kesitlide de ise WN/N 1200/1800'üğrenme donatı, çelikli ve donatılı ön dökümlü beton borular ve bağlantı parçalarına ait deney metotlarını ve Çizelge 1'de olan olan performansı gösterir. ETE TS 821 EN 1916

ETE BETON TS EN 1917

ETE TS EN 1917

ETE PREFABRİK

Bu standart, en kesit şekli, mevcut olan "olmayan" veya eliptik olan, anma çapı ve normal uzunluğu (DN 1250'yi) veya LN 1250'yi (en kesitsel veya eliptik şekli) ise) olduğu gibi olan, en fazla 2 metre olan bölgelerdeki kullanım için tasarım eğitimli ile muayene bacalarında kullanılan girişine uygun olanlarda kullanılan donatısız, çelik yaşamlı ve donatılı önlü betona ait deney testlerini ve Çizelge 1'de bu deneylerde kullanılan teknikler kapsar. ETE TS EN 1917

ETE BETON TS EN 14844

ETE TS EN 14844 ETE PREFABRİK
Bu standard, kullanılması halinde sızdırmazlık malzemelerinin yerleştirilebilmesine imkan verecek tarzda şekillendirilmiş birleşim yeri detayına sahip olan, birbirleriyle birleştirildiklerinde sürekli bir menfez yapısı oluşturacak şekilde tasarlanmış, yekpare olarak şekillendirilmiş, dikdörtgen kesitli büyük boyutlu (taşıyıcı) ve küçük boyutlu (taşıyıcı olmayan veya hafif yüke maruz) kutu menfez birimlerini kapsar. ETE TS EN 14844

ETE BETON TSEK 118

ETE TSEK 118

ETE PREFABRİK

TSE K 118 - Ön Dökümlü Betonarme Yapı Elemanları

İnşaat sektörü; dünyanın tüm bölgelerindeki çalışmalarıyla insanların yaşam alanlarının şekillendirilmesini sağlayan, ekonomiyi önemli ölçüde etkileyebilecek faaliyetler yürüten, kriz dönemlerinde bile istihdam yaratan güçlü önder bir sektördür. Aynı zamanda hem ürün hem de hizmet sektöründe de girdileri kullandığından tüm sektörlere olan etkisi açısından da hiçbir zaman önemini kaybetmeyen, devamlı izlenmesi ve destek verilmesi gereken çok önemli bir sektördür.

Sürekli gelişen inşaat sektörünün en önemli unsurları kalite, verimlilik, etkinlik, tasarım, çağdaş teknolojiyi kullanma, denetim ve güvenlik olarak öne çıkmaktadır. Globalleşen dünyamızda inşaat sektöründe de standartlaşmanın ve sertifikalara sahip olmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Ülkemizdeki İnşaat sektöründe sanayi yapılarının yaklaşık %90'nı prefabrike betonarme inşaat yöntemi ile yapılmakta olup, bu sektörün daha otokontrollü olabilmesi için bu yönetim sistemine ihtiyaç duyulmuş ve bu sayede sektörde yeni bir yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Bu standard; TS EN ISO 9001 standardının proses modeli üzerine kurulmuş olup standardın bazı maddeleri sektöre yönelik olarak daha detaylı hazırlanmıştır. Öndökümlü Betonarme Yapı Elemanlarının belgelendirilmesinde, Türkiye Prefabrik Birliği ile yapılan işbirliği çerçevesinde tüm prefabrike yapıların projelendirme, üretim ve montaj süreçleri belirlenen işbölümü çerçevesinde her iki kuruluş tarafından denetlenecek ve belgelendirilecektir. Böyle bir yönetim sistemi dünyada ilk defa ülkemizde oluşturulmuştur.

TSE K 118;

Prefabrike Beton Sektöründe kalite altyapısının ve sürdürülebilir rekabetçiliğin geliştirilmesinde kalite bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren kuruluşların Standard şartlarını yerine getirmesi halinde ürün/hizmet kalitesi ile güvenilirliğini artırması ve müşterilerin memnuniyetini en üst seviyeye getirmesini amaçlamaktadır. ETE TSEK 118