ETE BETON TS EN 1917

ETE TS EN 1917

Bu standart, en kesit şekli, mevcut olan "olmayan" veya eliptik olan, anma çapı ve normal uzunluğu (DN 1250'yi) veya LN 1250'yi (en kesitsel veya eliptik şekli) ise) olduğu gibi olan, en fazla 2 metre olan bölgelerdeki kullanım için tasarım eğitimli ile muayene bacalarında kullanılan girişine uygun olanlarda kullanılan donatısız, çelik yaşamlı ve donatılı önlü betone ait deney testlerini ve Çizelge 1'de bu deneylerde kullanılan teknikler kapsar.

ETE PREFABRİK