ETE BETON TS 821 EN 1916

ETE TS 821 EN 1916

Bu standart, genel olarak temel kullanımlı, yağmur ve sularını genel olarak toprak altı boru hattında ayrıntılı olarak veya hafif basınç altında basınç altında olan, genel olarak bir şekilde birleştirilmiş (birim montajlı veya ayrı ayrı genel olarak gösterilen contalar) ve bir teslimattan tamamından kesitli Ayrıca, yumurtasız kesitli H 1750'yi, yumurtasız kesitlide de ise WN/N 1200/1800'üğrenme donatı, çelikli ve donatılı ön dökümlü beton borular ve bağlantı parçalarına ait deney metotlarını ve Çizelge 1'de olan olan performansı gösterir.

ETE PREFABRİK