Baca Elemanları

Muayene Baca Grubu

Altyapı hatlarında kontrol, müdahale, havalandırma, bağlantı, dönüş gibi amaçlarla kurulan bacalara Muayene ve parsel bacası denir.

Parsel Baca Grubu

Bacalar ve menholler sistemin sağlıklı ve uzun ömürlü çalışmasını sağlar. Sistemin işletilmesi için en önemli yapı parçalarıdır.

Rögar Elemanları

Rögar ve kapakları doğrudan üreticiden tedarik avantajları ile arzu ettiğiniz beton çevre duvara sahip olmak sandığınızdan çok daha kolay.